Trong 2 ngày 7-8/10/2014 gia đình Royal Hardin và những người bạn đã đến thăm các bé tại mái ấm Mai Tâm và trang trí lại cho phòng học lớp mẫu giáo.

DSC05792

DSC05796

DSC05797 DSC05801 DSC05810 DSC05812 DSC05821 DSC05822 DSC05823 DSC05825 DSC05791 DSC05790

DSC05791

DSC05792

DSC05796

DSC05801

DSC05810

DSC05812

DSC05821

DSC05822

DSC05823

DSC05825

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *