Ngày 31/11/2013 cộng đồng người Philipines tại Tp. Hồ Chí Minh cùng với các thỉnh nguyện viên đã tổ chức buổi dã ngoại cho các bé tại Thảo Cầm Viên.

DSC02546

DSC02557 DSC02554 DSC02550 DSC02548 DSC02546 DSC02527 DSC02510 DSC02511 DSC02512 DSC02515 DSC02516 DSC02524 DSC02509 DSC02508 DSC02507 DSC02506 DSC02502 DSC02499 DSC02483 DSC02486 DSC02488 DSC02492 DSC02493 DSC02498 DSC02478 DSC02476

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *