Kính gởi Quý ân nhân cùng bạn bè thân hữu xa gần,

 

Năm 2023 với mái ấm Mai Tâm được đong đầy bởi rất nhiều hạnh phúc, niềm vui, và đánh dấu nhiều thay đổi, những bước trưởng thành mang theo nhiều khát vọng sống trọn vẹn hơn của từng thành viên tại Mai Tâm. Mỗi ngày, mỗi một phút giây trôi qua tại mái ấm cùng sự triển nở của các em trong tinh thần sống cũng như trong sức khỏe thể lý là một phép màu hiện hữu mà Thiên Chúa đã trao gởi. Và chúng con vẫn hằng luôn tri ân quý vị ân nhân vì đã cùng đồng hành với chúng con trên hành trình dưỡng nuôi và làm cho những ân sủng đó không ngừng lớn lên nơi mái nhà này.

 

Nhờ lòng mến quảng đại và sự nâng đỡ của quý ân nhân, dẫu còn đó rất nhiều ưu tư trăn trở cho quãng đường còn dài phía trước, những thách đố vẫn còn hiện hữu nơi tương lai của các bé… chúng con xác tín rằng các bé và các bà mẹ ở Mai Tâm vẫn đang đi trên một hành trình nơi có chứa chan tình thương để luôn cho phép mình sống trong niềm vui và hy vọng không ngừng.

 

Như thường niên, Mái ấm chúng con được gởi đến quý ân nhân tập san nhỏ này để điểm lại đôi nét những hoạt động nổi bật đã diễn ra tại mái ấm Mai Tâm trong năm 2023

 

Kính gởi Quý ân nhân cùng bạn bè thân hữu xa gần,

Năm 2023 với mái ấm Mai Tâm được đong đầy bởi rất nhiều hạnh phúc, niềm vui, và đánh dấu nhiều thay đổi, những bước trưởng thành mang theo nhiều khát vọng sống trọn vẹn hơn của từng thành viên tại Mai Tâm. Mỗi ngày, mỗi một phút giây trôi qua tại mái ấm cùng sự triển nở của các em trong tinh thần sống cũng như trong sức khỏe thể lý là một phép màu hiện hữu mà Thiên Chúa đã trao gởi. Và chúng con vẫn hằng luôn tri ân quý vị ân nhân vì đã cùng đồng hành với chúng con trên hành trình dưỡng nuôi và làm cho những ân sủng đó không ngừng lớn lên nơi mái nhà này.

Nhờ lòng mến quảng đại và sự nâng đỡ của quý ân nhân, dẫu còn đó rất nhiều ưu tư trăn trở cho quãng đường còn dài phía trước, những thách đố vẫn còn hiện hữu nơi tương lai của các bé… chúng con xác tín rằng các bé và các bà mẹ ở Mai Tâm vẫn đang đi trên một hành trình nơi có chứa chan tình thương để luôn cho phép mình sống trong niềm vui và hy vọng không ngừng.

Như thường niên, Mái ấm chúng con được gởi đến quý ân nhân tập san nhỏ này để điểm lại đôi nét những hoạt động nổi bật đã diễn ra tại mái ấm Mai Tâm trong năm 2023

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *